Abecední pexeso

Toto pexeso slouží nejen k procvičování paměti, ale i učení abecedy. Balení obsahuje 31 párů karet, přičemž pár se skládá z písmene a příslušného obrázku
(např. B jako babička). Výjimkou jsou písmena Q, W a Y, jejichž pár je tvořen
opět písmenem. Dále je součástí pexesa 10 interaktivních karet s instrukcemi, které oživují hru dalšími úkoly.